18.02.2019.

[Ministarstvo financija] Polica osiguranja od nezgode - 01.01.2019. do 31.12.2019.

Polica osiguranja od nezgode, broj: 01-0000002058, temeljem koje su osigurani zaposlenici u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, istekla je dana 31. prosinca 2018. godine.


 

U nastavku se nalazi poveznica na stranicu Ministarstva financija na kojoj je objavljena nova Polica osiguranja od nezgode, broj: 01-0000002060, za vrijeme od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine:

http://www.mfin.hr/hr/o-nama

Također, u nastavku je poveznica na sam dokument, koji je objavljen na stranici Ministarstva financija:

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/HOK-Polica19.pdf