Sjednica SD domova zdravlja, 08.04.2019.

0de7b7b639c46b57e28e80354ff4a2ea-sddz-0804-7.jpg 23ea7a082db21099ba2bbd28e0c58001-sddz-0804-4.jpg 2f49976e149bf826d6b4ed3f5aa6a84c-sddz-0804-5.jpg

432f884f462b42f6c96adf6631ca843b-sddz-0804-13.jpg 623596512e4ca6cc2f139b1ff22fad15-sddz-0804-1.jpg 7bf81d337f860744231544d8ddeae6db-sddz-0804-9.jpg

85113086c61808c888b63408dbcf9d7d-sddz-0804-3.jpg a30097c8272ca23cfaa7039c8c328690-sddz-0804-2.jpg acaeefc9f7b3749a174eeb3925393779-sddz-0804-8.jpg

bc71aa847bc58439e6536a69025ad37e-sddz-0804-14.jpg df82318954c50b87a6c5364480e946e3-sddz-0804-12.jpg e8edde56615726e46b00c0d8ee6d0e7f-sddz-0804-10.jpg

fa0dde2230af7f797f454fa3610d9338-sddz-0804-6.jpg fff6efa02d55a179bdd148cdcd521d37-sddz-0804-15.jpg

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA