Ugrađen najmanji pacemaker na svijetu

3faf6b088db6c2c57a3811fe07d52606-Micra_KBC-Rijeka-(6).jpg 5027ce4b7ed52a5caf3d8ffc2d8fd9e0-Micra_KBC-Rijeka-(5).jpg 5ba860ef6de73c3d302572d906e172a7-Micra_KBC-Rijeka-(8).jpg

63d03824092b11f3de65fa98bcbfa457-Micra_KBC-Rijeka-(3).jpg 71dbcce88fe5cd42184f677b4ae07771-Micra_KBC-Rijeka-(4).jpg 7800428fe1994fd1876d7016256f358b-Micra_KBC-Rijeka-(2).jpg

7be42dff9e73ca24df9a1a31141acf02-Micra_KBC-Rijeka-(1).jpg fdc231aa18ac6a2ec97c779aedba99aa-Micra_KBC-Rijeka-(7).jpg

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA