24.04.2018. Sjednica Stručnog društva DZ

0b0a0a2d40ccc56a8c31ae8928505ac5-31.jpg 3479830b0d72e98e1dc4db4dbf2cb7d9-26.jpg 3ce35d7b1d836a01277ff7c295e95a43-22.jpg

45511eb9da69ba64977bce608abbc66d-7.jpg 4b83a7e460003279b4e2de958d390223-17.jpg 53632d38c69b5c07d1a7ba9888758fe8-29.jpg

538b166baa70bf081e3170481f606e8e-24.jpg 5ce784461bea2827396071f8812e7386-8.jpg 67d1e175280179ca02932eb8668a39a9-30.jpg

7144b14c61844e3c040a743434e9ec7f-28.jpg 7de7cf7cc594f2f79b4cbb874e9ab2d5-15.jpg 7f8d89e4c40a3fae2814fdceee441949-19.jpg

81bbd673deb50392224f24f5c369d263-18.jpg 85dad2e5a367cfc8cbd346d145f40b93-21.jpg 8836988c6f29e198de5c4de50b194e8c-1.jpg

8c386e5a4e77765dda0fed934825726b-12.jpg 99cd67f154eeeb45a86cba8f3061ce17-23.jpg 9f3209f7d42f4d81852ddcbf3d875a61-10.jpg

a63a80ed56e6d742a6a2a0d5120598b6-5.jpg b2bdec3239e37c3273013897f483a5d4-13.jpg b358fde79d36ccf373d4244f4768a7e1-25.jpg

b70d7fd3f32ec3643dad8deb92412a25-3.jpg bb5ed31dfbbe77696dda1d83fd15b19d-2.jpg bcc4144f8d3e73874c2fcd4bc7ac0651-4.jpg

c30d5486464e9f0d11ac71b5d4202342-27.jpg c7ed171b2f1df61b9a19b524e47d0cfa-9.jpg cf8208adc71ccb63aa672510313877a5-16.jpg

d36f74af7a471d2b4227d1333b710823-6.jpg dbcdd86078ce9c1da77f9dae79aad549-11.jpg

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA