10.05.2019.

[12.05.] Čestitamo Međunarodni dan sestrinstva 2019.

Počeci profesionalnog sestrinstva datiraju od kraja 19. stoljeća s osnivanjem prvih škola za medicinske sestre. Utemeljiteljica suvremenog sestrinstva Florence Nightingale (1829. – 1910.) pokrenula je školovanje medicinskih sestara, pa se stoga na njezin rođendan, 12. svibnja, obilježava Međunarodni dan sestrinstva. Međunarodno vijeće medicinskih sestara (ICN), kao krovna svjetska sestrinska udruga, svake godine poziva medicinske sestre da se suoče s problemima u zdravstvu te se aktivno uključe u osvješćivanje javnosti o problemima i potrebama vezanim za očuvanje zdravlja. Iz toga razloga svake se godine Dan sestrinstva obilježava pod  određenim geslom.

Ove godine  Međunarodni dan sestrinstva obilježava se pod geslom: „Sestrinstvo – glas koji vodi: zdravlje za sve!“

Zdravlje za sve, prethodnik je koncepta Universal Health Coverage (UHC, opća zdravstvena pokrivenost) te je po prvi puta artikulirano, s odgovarajućim smjernicama i aktivnostima, 1978. godine u Deklaraciji o primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz Alma-Ate.

Deklaracija iz Alma-Ate ustvrdila je da se poboljšanje zdravlja može postići samo suradnjom zdravstvene znanosti, zdrave ekonomije i politike, te djelovanjem protiv socijalnih nepravdi.

"Zdravlje za sve znači da je zdravlje dostupno svima u nekoj zemlji, pri čemu zdravlje u ovom kontekstu ne znači samo dostupnost zdravstvenih usluga, nego i potpuno stanje fizičkog i mentalnog zdravlja koje omogućuje osobi da vodi društveno i ekonomski produktivan život." (H. Mahler, 2016)

Svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima čestitamo njihov dan te zahvaljujemo na znanju, trudu i brizi koje svakodnevno iskazuju prema svojim pacijentima!

N1